OF 4-2020

 • Redaktören har ordet
 • Ordföranden har ordet
 • BlekingeOrgel – 2021 Hans Fagius
 • Rolande Falcinelli 100 år Marcus Torén
 • Renovering av orgln i Vasakyrkan i Göteborg, fas 2 Jan H Börjesson
 • Kungsängen Andreas Hjalmarsson
 • Södra Sandsjö i hamn efter 170 år
  Göran Grahn och Thomas Niklasson
 • Orgelinventeringar i flera av Svenska kyrkans stift
  Carl Johan Bergsten och Paul Peeters
 • Nils Ahlstrands orgel i Bellö kyrka restaurerad Mats Larsson
 • Karlskoga församlings unika italienska barockorgel Riccardo Gnudi
 • La Symphonie de patron Om Gaston Litaizes orgelsymfoni Ulrik Spang-Hanssen
 • Paul Hansen in memoriam Hans Fagius
 • Rune Lindsten in memoriam Marcus Torén
 • Jan Roström in memoriam Jan Cedmark
 • Recensioner