Svenska Orgelsällskapet

Svenska Orgelsällskapet är en förening som arbetar för orgelkonstens utveckling och bevarande i kyrka och samhälle. Vid våra årsmöten och vid specialarrangerade studieresor får deltagarna ta del av konserter och visningar av intressanta och värdefulla orglar. Alla, såväl yrkesmusiker som allmänt intresserade, är välkomna att genom sitt medlemskap bidra till ökat intresse för orgelns position som instrumentens drottning.

Orgelforum

Som medlem får man tidskriften Orgelforum, Sveriges enda orgeltidskrift. Den utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom orgelkonsten såväl inom som utanför landets gränser samt värnar allmänt om värdefull orgelkonst. Här finns artiklar om orglar i form av nybyggnadsprojekt och restaureringar, liksom artiklar om tonsättare, orgelbyggare och orgelmusik. 

Senaste numret

OF 3-2023

  • Redaktören har ordet
  • Stilorgeln - en internationell överblick (del 1) Paul Peeters
  • Sentida orgelmusik för äldre orglar eller stilorglar - några exempel Marcus Torén
  • Diskussionen om "Strandlin" och stilorglar på 1980-talet Göran Grahn
  • György Ligetis musik för orgel - milstolpe eller återvändsgränd? Hans-Martin Riben
  • Nysted Orgelmuseum Hans Fagius
  • Mångsysslaren Gustaf Stolpe - en musikalisk export till USA Jan H Börjesson
  • In memoriam: Rachel Laurin, Uwe Pape
  • Recensioner

Senaste nytt

HallansOrgel 2024

HallansOrgel 2024, Svenska Orgelsällskapets årsmötesdagar i Halmstad med omnejd den 26-28 april 2024

Sponsorer