Svenska Orgelsällskapet

Svenska Orgelsällskapet är en förening som arbetar för orgelkonstens utveckling och bevarande i kyrka och samhälle. Vid våra årsmöten och vid specialarrangerade studieresor får deltagarna ta del av konserter och visningar av intressanta och värdefulla orglar. Alla, såväl yrkesmusiker som allmänt intresserade, är välkomna att genom sitt medlemskap bidra till ökat intresse för orgelns position som instrumentens drottning.

Orgelforum

Som medlem får man tidskriften Orgelforum, Sveriges enda orgeltidskrift. Den utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom orgelkonsten såväl inom som utanför landets gränser samt värnar allmänt om värdefull orgelkonst. Här finns artiklar om orglar i form av nybyggnadsprojekt och restaureringar, liksom artiklar om tonsättare, orgelbyggare och orgelmusik. 

Senaste numret

OF 4-2023

  • Redaktören har ordet
  • HallandsOrgel Arrangemangskommittén
  • Hietaniemi, en förlorad norrländsk kyrka Axel Unnerbäck
  • Joseph Jongen 1873-1953 Marcus Torén
  • Karlskoga församlings Nicholsonorgel från 1906 Riccardo Gnudi
  • Ny Flentroporgel till Skåne - den första sedan 1961 Anders Johnsson
  • Stilorgeln - en internationell överblick (del 2) Paul Peeters
  • Svenska Orgelsällskapets resa till Norge Hans-Martin Riben
  • In memoiriam Len Rawle
  • Recensioner

Senaste nytt

HallandsOrgel 2024, detaljerad presentation

Sponsorer