Svenska Orgelsällskapet

Svenska Orgelsällskapet är en förening som arbetar för orgelkonstens utveckling och bevarande i kyrka och samhälle. Vid våra årsmöten och vid specialarrangerade studieresor får deltagarna ta del av konserter och visningar av intressanta och värdefulla orglar. Alla, såväl yrkesmusiker som allmänt intresserade, är välkomna att genom sitt medlemskap bidra till ökat intresse för orgelns position som instrumentens drottning.

Orgelforum

Som medlem får man tidskriften Orgelforum, Sveriges enda orgeltidskrift. Den utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom orgelkonsten såväl inom som utanför landets gränser samt värnar allmänt om värdefull orgelkonst. Här finns artiklar om orglar i form av nybyggnadsprojekt och restaureringar, liksom artiklar om tonsättare, orgelbyggare och orgelmusik. 

Senaste numret

OF 1-2024

  • Redaktören har ordet
  • Den nya Riegerorgeln i Musikhuset i Helsingfors Jan Lehtola
  • Internationell Orgelfest i Österled - några intryck från invigningen av den nya konserthusorgeln i Musiikkitalo (Musikhuset) i Helsingfors Hans Davidsson
  • Ben van Oosten – en intervju Hans Fagius
  • Stilorgeln – en internationell överblick (del 3) Paul Peeters
  • Folklighet och avantgardism – Egil Hovland 100 år Hans Fagius
  • In memoriam: Charles Callahan, Michael Radulescu, Marc Schaefer, Nils Harald Torkildsen
  • Recensioner

Senaste nytt

Programhäfte. HallandsOrgel 26-28/4 2024

Sponsorer