Styrelsen

Hans Fagius
Ordförande
Anders Johnsson
Vice ordförande
Torgerd Riben
Sekreterare
Erik Svensson
Kassör
Catarina Grönlund
Maja Malmström
Alexandra Pilakouris
Oscar Rutberg
Marcus Torén

Hedersledamöter

Jerker Sjöqvist
Mats Larsson

Orgelforum redaktionen

Marcus Torén
Redaktör
Anders Johnsson
Axel Unnerbäck
Hans-Martin Riben
Ingrid Larsson-Hultkvist
Paul Peeters

Valberedning

Jarri Ederth (Sammankallande)
Hans Nordenborg
Hampus Söndrebo