Kontakta oss

Hans Fagius
hans.fagius@gmail.com

Ordförande samt rese- och arrangemangsansvarig

Marcus Torén
marcus.toren@gmail.com

Redaktör för tidskriften Orgelforum och hemsidan

Erik Svensson
orgelsallskapet@telia.com

Kassör och ansvarig för medlemsregistret