OF 4-2019

  • Ordföranden har ordet
  • Redaktören har ordet
  • Välkomna till BlekingeOrgel
    Svenska Orgelsällskapets årsmöte 2019 Arrangemangskommittén
  • Arp Schnitger 1648-1719 Hans Fagius
  • Ett claviorganum till Göteborg Baroque Joel Speerstra och Magnus Kjellson
  • Pehr Zacharias Strand Axel Unnerbäck
  • Sven-Eric Johanson 100 år Hans Fagius
  • Recensioner