OF 4-2015

 • Ordföranden har ordet
 • Redaktören har ordet
 • Svenska Orgelsällskapets årsmötesdagar 2016 Exkursionskommittén
 • Välkommen till Norges historiska huvudstad och orgelhuvudstad Exkursionskommittén
 • Orgelbyggarporträtt Jan-Olof Grönlund Marcus Torén
 • Att inspireras av ett ännu inte befintligt instrument Leander Franke
 • Engelbrektskyrkans orgel Stefan Therstam
 • Stockholms konserthusorgel Erik Lundkvist
 • Vincent Persichetti 1915-1987 Marcus Torén
 • C. Schuster - dansk-svensk orgelhistorie 1898-1901 André Palsgård
 • Sommarutflykt till engelska orglar Curt Carlsson
 • Skandiaorgeln återinvigd Marcus Torén
 • Magnus Fries 1933-2015 Axel Unnerbäck
 • Cornelis H. Edskes 1925-2015 Paul Peeters
 • Recensioner
 • Notiser