OF 3-2017

 • Ordföranden har ordet
 • Redaktören har ordet
 • Zoltán Kodály, hans liv och gärning – och något om hans orgelmusik Hans Fagius
 • Historien om Jacques-Nicolas Lemmens och den moderna franska speltekniken
  David Löfgren
 • Åter klingar Schiörlins orgel i Svenarum Göran Grahn och
  Robin Gullbrandsson
 • Wilhelm Heintze och orgelinvigningen i Royal Albert Hall 1871 Jesper Rydén
 • Henri Mulet -den franska orgelvärldens outsider jubilerar Anders Johnsson
 • In memoriam Luigi Ferdinando Tagliavini (1929-2017
  Paul Peeters
 • In memoriam Suzanne Chaisemartin (1921-2017)
  Marcus Torén
 • Notiser
 • Recensioner