OF 3-2016

 • Ordföranden har ordet
 • Redaktören har ordet
 • Orgelresa till Nidarosdomen och Norges största orgel Curt Carlsson
 • Kvinnliga franska organister och orgeltonsättare, del 1
  Marcus Torén
 • André Isoir in memoriam
  Marcus Torén
 • Orgeln i Stafsinge kyrka restaurerad
  Jan H Börjesson
 • Max Reger – den senromantiske giganten
  Hans Fagius
 • Tre Molanderorglar i Skåne renoverade och återställda
  Anders Johnsson
 • Karl-Birger Blomdahl (1916-1968)
  Musik till Vaknatten i ursprunglig version för orgel
  Marcus Torén
 • Recensioner
 • Einjouhani Rautavaara avliden Marcus Torén