OF 3-2015

 • TEMANUMMER kring Pehr Schiörlin (1736-1815)
 • Ordföranden har ordet
 • Redaktionen har ordet
 • Orgelresa runt Kalmar och Öland Curt Carlsson
 • Årsmötesprotokoll 2015
 • Pehr Schiörlin (1736-1815)
  Axel Unnerbäck
 • Verkförteckning Wistenius och Schiörlin
  Niclas Fredriksson och Axel Unnerbäck
 • Ett orgelbyggeri i centrum
  Niclas Fredriksson
 • Orgeln i Svenarums kyrka, ombyggd – förfallen – snart återuppstånden
  Göran Grahn
 • Orgeln i Nässjö kyrka, byggd av Pehr Schiörlin 1795. Erfarenheter och iakttagelser omkring dess pipverk
  Mads Kjersgaard
 • Schiörlinorgeln i Rappestad 200 år
  Axel Unnerbäck
 • Orgelfeståret 2015 – ett referat
  Sven O Linge
 • Ralph Åke Levén – några minnesord
  Curt Carlsson
 • John Scott (1956-2015)
  Marcus Torén
 • Nicolaus Bruhns 350 år
  Hans Fagius