OF 2-2016

 • TEMANUMMER kring orgelrörelsen
 • Ordföranden har ordet
 • Redaktionen har ordet
 • Orgeldagar i Västerås 22-24 april 2016 Curt Carlsson
 • Årsmötesprotokoll 2016
 • Den danska orgelrörelsen – om att finna Sanningen
  Hans Fagius
 • Aktuella orgelbyggnadsfrågor Sybrand Zachariassen
 • Peter Williams in memoriam
  Paul Peeters
 • Nils Hammarberg – Orgelrörelsens svenske gigant
  Jan H Börjesson
 • Små stycken för små orglar komponerade under nysaklighetens och orgelrörelsens tidevarv
  Marcus Torén
 • Johannes Menzel Orgelbyggeri AB -En liten orgelbyggarhistoria, skriven av en tysk orgelbyggare som kom till Sverige p.g.a. att han vägrade bära vapen
  Eddie Wiklander/Johannes Menzel
 • Orgeln i Maison de Radio France invigd
  Marcus Torén
 • Notiser