Hans Fagius ny ordförande

Vid Svenska Orgelsällskapets årsmöte den 15 maj 2022 valdes Hans Fagius till ny ordförande.

Vi hälsar honom varmt välkommen.